Jak na to?

▪ Zadejte předmět leasingu a   cenu bez DPH.
▪ Vyberte typ předmětu   leasingu.
▪ Zvolte dobu leasingu a   klikněte na Žádost o leasing.

Kalkulace Classic leasingu

Předmět leasingu mobilní stacionární
Cena bez DPH Kč             Typ předmětu leasingu
Pro kalkulaci výše pojistného vyberte typ předmětu leasingu.
mobilní = např. notebook, tablet, mobilní telefon, fotoaparát stacionární = např. PC, monitor, tiskárna, kopírovací stroj
Classic leasing
Počet
splátek
Splátka
Indikativní
zůstatková hodnota
Vybrat
12
24
36
48
60

Roční pojistné:

 Poplatek za zpracování smlouvy: 0 Kč.
 Způsob platby: Čtvrtletně formou inkasa.
 Sjednaná doba leasingu začíná běžet prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po předání předmětu
 leasingu. Pokud dojde k předání předmětu před začátkem běhu sjednané doby, účtuje se za každý den tohoto
 přechodného období poplatek za užívání předmětu leasingu ve výši 1/30 měsíční leasingové splátky.
 Veškeré částky jsou uvedeny bez DPH. Kalkulace je předběžná a nezávazná.