Jak na to?
Zadejte předmět leasingu, cenu bez DPH a odpisovou skupinu.
Výběrem varianty přejdete k žádosti o leasign.

Kalkulace operativního a finančního leasingu

AKCE – nyní bez poplatku 2 000 za zpracování

Předmět leasingu
Cena bez DPH
Pro kalkulaci finančního leasingu je nutné určit, do které odpisové skupiny majetek patří a podle toho stanovit minimální možnou dobu leasingu.
(výpočetní technika - 1 odp.sk., kosmetický přístroj - 2.odp.sk.)
Odpisová skupina
1 2
Operativní leasing
Počet
splátek
Splátka
Leasing.
sazba
Vybrat
15
24
36
48
60
Finanční leasing
Počet
splátek
Splátka
Leasing.
sazba
Vybrat
15---
24---
36
48
60
Poplatek za zpracování smlouvy: 0 CZK.
Pojištění: Ve splátkách není zahrnuto. Sazby pojištění obdržíte na vyžádání.
Způsob platby: Čtvrtletně formou inkasa.
Sjednaná doba leasingu začíná běžet prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po předání předmětu leasingu. Pokud dojde k předání předmětu před začátkem běhu sjednané doby, účtuje se za každý den tohoto přechodného období poplatek za užívání předmětu leasingu ve výši 1/30 měsíční leasingové splátky. Poplatek za užívání je účtován pouze u operativního leasingu.
Kupní cena (pouze u finančního leasingu): 1 000 CZK.
Veškeré částky jsou uvedeny bez DPH. Kalkulace je předběžná a nezávazná.