Operativní nebo finanční leasing?

Operativní leasing

Pronájem movité věci, kdy po ukončení sjednané doby se předmět leasingu zpravidla vrací zpět pronajímateli.

Operativní leasing je určen pro firmy, které chtějí předmět leasingu užívat a ne vlastnit a po uplynutí sjednané doby si pronajmou nové a modernější zařízení při zachování konstantních nákladů.

Finanční leasing

Pronájem movité věci, kdy po ukončení sjednané doby přechází předmět leasingu za kupní cenu 1 000 CZK do vlastnictví nájemce. Finanční leasing je určen pro firmy, které chtějí předmět leasingu po uplynutí sjednané doby vlastnit a nadále používat nebo prodat.

S ohledem na velký konkurenční a inovační tlak se v současné době mnoho firem při pořízení nového IT vybavení spoléhá na operativní leasing . Od telekomunikačního zařízení přes server až po notebook, je operativní leasing stále oblíbenější.

Na rozdíl od nákupu, kdy je životní cyklus zboží zpravidla omezen na pět let, mohou být prostřednictvím operativního leasingu zkráceny inovační cykly. Firma tak může včas a rychleji zavádět nové technologie a reagovat lépe na měnící se požadavky trhu. Tím vzniká vyšší technologická a především finanční flexibilita.

Další výhodou operativního leasingu je, že téměř nedochází k vázání kapitálu. Z toho profitují hlavně firmy, které potřebují mít volně k dispozici určitou část svých peněžních prostředků. Klesá nebezpečí, že technika bude muset být využívána déle než je nutné, aby bylo možné vyčerpat lhůtu pro odpis.